gebitsbehandeling

controle

Voordat ik start met een gebitsbehandeling bij het paard, controleer ik eerst het hoofd en de mondholte op afwijkingen plus de beweeglijkheid van de kaken. Ik let hierbij op de bespiering en de symmetrie van het hoofd en of het paard tekenen van pijn vertoont.  Na deze eerste check, kijk ik naar het gebit. Hoe is de stand van de snijtanden, zitten er scherpe randen op de kiezen en zijn er afwijkingen in het voorste gedeelte van de mond zichtbaar? Daarnaast bekijk ik of er eventuele verwondingen van het bit aanwezig zijn. In dit eerste gedeelte is het paard nog niet verdoofd en heeft het ook geen mondklem in. 

de behandeling

Na de controle vertel ik mijn bevindingen aan de eigenaar en kunnen we gezamenlijk besluiten dat een gebitsbehandeling noodzakelijk is. Het paard krijgt vervolgens een roesje. Een verdoving is nodig om de behandeling voor het paard gemakkelijker te maken en geen extra spanning in de spieren en kaakgewricht te creëren. Het is niet mogelijk om zonder een lichte sedatie het gebit van het paard volledig te bekijken en op een juiste manier te behandelen. 

Een juiste gebitsbehandeling houdt in dat elk element afzonderlijk van elkaar wordt bekeken en zo nodig wordt gecorrigeerd. Ik werk met elektrisch gereedschap en behandel hiermee zowel de snijtanden als de kiezen. In mijn behandelingen streef ik naar een gebit dat goed in balans. 

frequentie

Voor de meeste paarden vanaf vijf jaar is een jaarlijkse controle en behandeling voldoende. Als er grote aanpassingen gedaan moeten worden, of de stand is erg afwijkend is, kan het nodig zijn het gebit vaker dan jaarlijks te laten corrigeren. 

Bij paarden tot vijf jaar adviseer ik om het paard twee keer per jaar te laten nakijken en indien nodig te behandelen. Tussen de leeftijd van ongeveer 2,5 tot 4,5 jaar wisselt een paard maarliefst 12 snijtanden en 12 kiezen. Het is zeer belangrijk dit proces goed te monitoren en eventuele afwijkingen vroegtijdig op te sporen, de meeste afwijkingen in het gebit ontstaan namelijk tijdens het wisselen. Ook is dit vaak de leeftijd waarop het paard een bit in krijgt en zadelmak wordt gemaakt. Om dit op een juiste manier te laten verlopen is het van belang dat er zich geen problemen in de mond voordoen, waardoor het rijden voor het paard ongemakkelijk wordt. 

Ook is het verstandig om eventueel aanwezige wolfskiesjes te laten verwijderen voordat het paard een bit in zijn mond krijgt. Deze tandjes zitten op de plek van het bit en geven vaak problemen in de aanleuning.