chiropractie behandeling

voorgesprek

Voordat ik een paard ga behandelen, wil ik graag meer weten over het paard. Zo wil ik weten wat is het doel met het paard, welke problemen er spelen en waar de ruiter tegenaan loopt tijdens het rijden. Ook wil ik graag inzicht krijgen in de ziektegeschiedenis van het paard en welke behandelingen het paard al eventueel heeft gehad. 

beoordeling en behandeling

Na dit gesprek zal ik het paard zowel op stand als in beweging beoordelen. Er hoeft niet gereden te worden, ik zie het paard graag aan een hoofdstel of halster aan de longe om de bewegingen goed te kunnen bekijken. Vervolgens kijk ik het lichaam van het paard systematisch na en eventuele blokkades/problemen die ik tegen kom zal ik daarna proberen te verhelpen. Om deze blokkades op te lossen gebruik ik verschillende technieken. Hier kun je meer lezen over de behandeltechnieken

Tenslote zal ik het paard nog een keer in beweging bekijken en zal ik samen met de eigenaar een vervolgplan opstellen. Dit plan bevat aanbevelingen voor de manier waarop het paard getraind kan worden, maar kan ook een vervolgbehandeling zijn. In de meeste gevallen kan het paard tussen de twee behandelingen gewoon gereden en getraind worden.

doorverwijzen

Het kan voorkomen dat ik tijdens het onderzoeken van het paard problemen tegenkom die niet direct opgelost kunnen worden en nader onderzoek nodig hebben. Als ik het onderzoek zelf niet ter plekke kan doen en er specialistische apparatuur voor nodig is, zal ik samen met de eigenaar een passende kliniek zoeken om het paard naar door te verwijzen. 

behandeltechnieken

revalidatie en training